สุขภาพดีกับการฝึกสุขภาพจิตที่ดี สร้างได้ง่าย ๆ

สุขภาพดีกับการฝึกสุขภาพจิตที่ดี สร้างได้ง่าย ๆ สุขภาพจิตมีความสำคัญไม่แพ้สุขภาพร่างกาย เพราะจะส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก รวมถึงการรับมือกับความเครียดและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่งใคร ๆ ก็สามารถมีสุขภาพจิตที่ดีได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่าง และปรับมุมมองที่มีต่อโลกให้เป็นไปในแง่ดี เพื่อให้มีความสุขกับชีวิตมากยิ่งขึ้น Continue reading “สุขภาพดีกับการฝึกสุขภาพจิตที่ดี สร้างได้ง่าย ๆ”